Privacy

Privacy Statement

Algemeen

Wij respecteren en beschermen nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Wij beperken ons tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat wij enkel de basisinformatie opslaan in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Wij maken geen analyses van de IP adressen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op deze website verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op deze website zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.

Links

Deze website bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met uw gegevens op andere websites. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van deze website de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. De privacy statement van deze website heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.